Lärandeprogram

Genom att jobba strategiskt med kompetensutveckling säkerställer du att både du och verksamheten har den kompetens som behövs för att möta nuvarande och framtida behov.

När vi pratar om lärande skiljer vi ofta mellan två typer – mikrolärande och makrolärande. Medan mikrolärande handlar om lärande i små portioner – lärande som vi skaffar när vi behöver det, eftersom vi har ett problem som måste lösas – handlar om makrolärande om det vi traditionellt kallar för djupgående lärande. Makrolärande är nödvändigt när vi ska lära oss något nytt eller skaffa oss djupare och bredare kompetens inom ett ämnesområde.

Våra lärandeprogram ger dig djupare kompetens genom en pedagogisk lärandeprocess som kan pågå i flera månader. Vi kombinerar olika format och sträcker ut lärandet över en större tidsperiod, för att säkerställa inlärningsresultaten. På så vis får du också tid att analysera, lösa problem och reflektera över ditt eget lärande under programmet.

Detta ger en djupare och mer varaktig förståelse av ämnen som ofta kan korsa och kombinera olika fakta- eller kunskapsområden.

  • Teoretisk påfyllning och information genom digitala moduler
  • Ökad förståelse och perspektiv genom socialt lärande i interaktion med andra deltagare på fysiska träffar
  • Reflektion och respons på din utveckling genom praktiska uppgifter

 

Se Lärandeprogram

Vill du diskutera era utbildningsbehov och få en offert?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!