Livekurs

Utlägg och vidarefakturering - bara praktiska exempel

Vi kombinerar teori med en rad praktiska exempel för att du ska lära dig de svåra frågorna på bästa sätt!

När är det ett utlägg och när är det en kostnad som ska vidarefaktureras? Vilken momssats ska tas ut på vidarefaktureringen? Hur hanteras utländsk moms? Frågorna är många när det kommer till utlägg och vidarefakturering. Våra moms- och skatteexperter Veronica Rosén och Håkan Larsson ger dig svaren!

Livekurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Anställda gör utlägg för arbetsredskap, mat, hotell och resor med mera
  • Krav på kvitton/fakturor vid anställdas utlägg
  • Vidarefakturering av resor, flyg, tåg, hotell med mera till andra företag
  • Är det kundens kostnader eller egna kostnader? Vilken momssats på fakturan?
  • Utlägg/vidarefakturering vid representation
  • Gemensamma kundmöten/kundevent och gemensamma konferenser. Vad händer om konferensen hålls utomlands?
  • Vidareförsäljning av varor/tjänster vid internationell handel
  • Gemensamma personalfester
  • Vidarefakturering av leasingbilar, försäkringar m m

Mer om kursen

För att du ska kunna hänga med i svängarna kommer du innan kursen att få ta del av några praktiskt inriktade artiklar som ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i frågorna kring utlägg och vidarefakturering. Alla praktiska exempel på kursen kommer att lära dig hur du ska tänka när du från början vet att ett inköp kommer att bäras av ett annat företag.

Efter kursen får du också svara på några frågor som visar vad kursen gett för kunskaper, och att du lärt dig mer som du har nytta av i ditt dagliga arbete (mer förvirrad kanske – men på en högre nivå).

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

För dig som hanterar såväl leverantörsfakturor som kundfakturor. Ekonomiansvariga, revisorer och redovisningskonsulter

Aktualitetstimmar:

Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: 2 timmar skatt

Product instructors

Kursledare

Håkan Larsson

Håkan Larsson

Jag ger dig koll på momsen!

Läs mer om Håkan
Veronica Rosén

Veronica Rosén

Att förklara så det blir begripligt – det är viktigt!

Läs mer om Veronica