Onsite kurs:

Arbetsrätt

Kurs i två dagar som ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt.

Känner du dig osäker på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar och fackliga förhandlingar? Vill du bli en bättre resurs för ditt företag och säkra att ni undviker dyrbara skadestånd och tvister med personalen?

Under två dagar lär du dig arbetsrätt från grunden och kan bespara företaget både ekonomiska och tidsmässiga förluster genom att göra rätt från början. Det är en smart investering och du blir en ännu viktigare tillgång för er verksamhet.

Course classroom CTA

Onsite kurs
timelapse2 dagar
Pris: kr 9 990 (pris exkl moms) vertical_align_bottom Hitta tid och plats

Du lär dig ..

  • Arbetsrättens grunder
  • Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter
  • Arbetsmiljö och ansvar
  • Anställningsreglerna; rätt avtal till rätt anställd
  • Reglerna för att aktivt förebygga diskriminering
  • Uppsägningar
Målgrupp:
Arbetsgivare, chefer, personalansvariga m fl
Aktualitetspoäng:
Kursen ger 11 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön.

Course Rating

0/5

Course Program

Program

Anställning
Arbetstagarbegreppet
Anställningsformer
Anställningsbesked
Lojalitet/sekretess
Visselblåsare
GDPR

Uppsägning
Den anställdes uppsägning
Arbetsbrist
Personliga skäl
Avskedande
Överenskommelser
Pension

Skyldigheter/rättigheter
Medbestämmandelagen
Förhandlingsskyldigheten
Fackligt arbete
Arbetstidens förläggning

Arbetsrättens grunder
Arbetsrättens regelverk
Arbetsdomstolen
Genomgång av aktuella domar
Arbetsgivarens ledningsrätt

Diskriminering
Diskrimineringsgrunderna
Aktivt arbete för att motverka diskriminering – utökade skyldigheter
Missgynnandeskyddet i föräldraledighetslagen

Arbetsmiljö
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsombud och skyddskommitté
Tillbud och arbetsskador
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Sessions

Tillfällen

roomMalmö - Radisson Blu Hotel Malmö date_range
17november
18novemberkl 09:00 - 16:00
micVictoria Ödlund
micAnna Schönfelder
roomGöteborg - Radisson Blu Scandinavia Hotel date_range
19november
20novemberkl 09:00 - 16:00
micVictoria Ödlund
micAnna Schönfelder
roomStockholm - Clarion Hotell Stockholm date_range
24november
25novemberkl 09:00 - 16:00
micVictoria Ödlund
micAnna Schönfelder

Course instructors

Kursledare

Victoria Ödlund

Victoria Ödlund

Anna Schönfelder

Anna Schönfelder

Vad får du med en onsite kurs?

  • Ökad förståelse och perspektiv genom socialt lärande i interaktionen med andra deltagare
  • Ökad kunskap i en dynamisk miljö med möjlighet till dialog med våra duktiga kurshållare
  • Presentationer på en hög kunskapsnivå, som du får tillgång till i förhand eller efter kursen

Mer information?

Tel. 031-84 01 80 eller mail: learn.sverige@simployer.com

template: on site