Digital kurs

Utlägg och vidarefakturering – bara praktiska exempel

Vi kombinerar teori med en rad praktiska exempel för att du ska lära dig de svåra frågorna på bästa sätt!

Hur ska man hantera olika exempel när det gäller utlägg och vidarefakturering?

När är det ett utlägg och när är det en kostnad som ska vidarefaktureras? Vilken momssats ska tas ut på vidarefaktureringen? Hur hanteras utländsk moms? Frågorna är många när det kommer till utlägg och vidarefakturering. Våra moms- och skatteexperter Veronica Rosén och Håkan Larsson ger dig svaren!

Lite teori före kursen och praktiska frågor efter
För att du ska kunna hänga med i svängarna kommer du innan kursen att få ta del av några praktiskt inriktade artiklar som ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i frågorna kring utlägg och vidarefakturering. Alla praktiska exempel på kursen kommer att lära dig hur du ska tänka när du från början vet att ett inköp kommer att bäras av ett annat företag.

Efter kursen får du också svara på några frågor som visar vad kursen gett för kunskaper, och att du lärt dig mer som du har nytta av i ditt dagliga arbete (mer förvirrad kanske – men på en högre nivå).

Course webinar CTA

Digital kurs
today02.03.21 10:00 timelapse2 timmar
Pris: kr 1 990 (pris exkl moms) Boka

Course Learning Plan references

Du kommer lära dig:

 • Anställda gör utlägg för arbetsredskap, mat, hotell och resor med mera
 • Krav på kvitton/fakturor vid anställdas utlägg
 • Vidarefakturering av resor, flyg, tåg, hotell med mera till andra företag
 • Är det kundens kostnader eller egna kostnader? Vilken momssats på fakturan?
 • Utlägg/vidarefakturering vid representation
 • Gemensamma kundmöten/kundevent och gemensamma konferenser. Vad händer om konferensen hålls utomlands?
 • Vidareförsäljning av varor/tjänster vid internationell handel
 • Gemensamma personalfester
 • Vidarefakturering av leasingbilar, försäkringar m m
Målgrupp:
För dig som hanterar såväl leverantörsfakturor som kundfakturor. Ekonomiansvariga, revisorer och redovisningskonsulter

Course Rating

0/5

Course Program

Program

Titta in i vår studio inför din livestreamade kurs!

Praktisk information

Sessions

Course instructors

Kursledare

Veronica Rosén

Veronica Rosén

Håkan Larsson

Håkan Larsson

Tack för en informativ och bra upplagd kurs. Väldigt bra att man fick materialet lite tidigare.

Linked courses

Vad får du med digitalt lärande?

 • Tillgång till kursen där du befinner dig – vare sig du är hemma eller på jobbet
 • Korta och intensiva kurser som ger tidseffektiv utbildning
 • Kurser i form av film, text, bild, ljud och interaktiva uppgifter
 • Kursbevis som du kan ladda ner och skriva ut när kursen är genomförd
 • Möjlighet att se kursen som repris i 3 månader från kursdatumet

Mer information?

Tel. 031-84 01 80 eller mail: learn.sverige@simployer.com

Template: Digital seminar