Digital kurs:

Uppsägning pga personliga skäl

Vad kan vara grund för uppsägning?

Det kan uppfattas som svårt att säga upp anställda och i synnerhet om det rör sig om personliga skäl. Hanteras frågan på ett korrekt sätt är det alltid möjligt att säga upp anställda. Vi går igenom på en och en halv timme vad man måste tänka på.

Lagen om anställningsskydd innehåller formella regler kring uppsägningar. Vi går genom vad dessa regler kan innebära för dig som arbetsgivare. Det finns t ex flera tidsgränser att tänka på.

Det är även viktigt att agera på rätt sätt innan det blir tal om uppsägning. Har man talat om för arbetstagaren att man anser att hen missköter sig? Har man försökt åtgärda problemet, t ex placera om arbetstagaren? Vad gäller vid sjukdom? Det framgår av flera domar från Arbetsdomstolen hur arbetsgivare ska agera i förväg samt vad som kan vara grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Vi går genom några intressanta domar om uppsägningar.

Gå 5 betala för 4! Lägg in rabattkoden 5FÖR4 i kommentarsfältet i beställningen.

Är ni fler än tio, kontakta oss för paketpris!

 

Course webinar CTA

Digital kurs
today8. september 2020 kl 10:00 timelapse1h 30min
Pris: kr 1 990 (pris exkl moms) Boka

Course Learning Plan references

Du lär dig..

  • Regler i Lagen om anställningsskydd
  • Grunder för uppsägning av personliga skäl
  • Tillsägelse/erinran/varning - vad gäller?
  • Tvåmånadersregeln - vad innebär den?
  • Åtgärder, t.ex. omplacering
Målgrupp:
Chefer och HR, dvs alla som kommer i kontakt med uppsägningsärenden
Aktualitetspoäng:
Kursen ger 1,5 aktualitetstimmar.

Course Rating

0/5

Course Program

Program

Titta in i vår studio inför din livestreamade kurs!

Praktisk information

Sessions

Course instructors

Vad får du med digitalt lärande?

  • Tillgång till kursen där du befinner dig – vare sig du är hemma eller på jobbet
  • Korta och intensiva kurser som ger tidseffektiv utbildning
  • Kurser i form av film, text, bild, ljud och interaktiva uppgifter
  • Kursbevis som du kan ladda ner och skriva ut när kursen är genomförd
  • Möjlighet att se kursen som repris i 3 månader från kursdatumet

Mer information?

Tel. 031-84 01 80 eller mail: learn.sverige@simployer.com

Template: Digital seminar