Se gratis webinar:

Utländsk personal - AGI och kontrolluppgifter

Hanterar du utländsk personal i ditt arbete? Oavsett om det handlar om utsänd eller hitsänd personal kan det även för inkomståret 2020 föreligga en skyldighet att lämna kontrolluppgifter kopplade till inkomstslaget tjänst.

Skatteexpert Hanna Lagerkvist går igenom hur man rapporterar skatt och sociala avgifter för utländsk personal på individnivå i AGI samt i vilka situationer det även fortsättningsvis kan eller ska lämnas kontrolluppgifter. Webinaret sändes den 19 november.

pause_circle_outlined Webinar: Utländsk personal - AGI och kontrolluppgifter