Se gratis webinar:

Kompetensutveckling i förändring

Arbetsmarknaden förändras i takt med digitalisering, automatisering och global konkurrens. Dessutom har en global och långvarig pandemi tvingat verksamheter till en snabb omställning av arbetsuppgifter. Parallellt med detta pågår en LAS-utredning som i viss mån fokuserar på framtidens kompetensutveckling i arbetslivet.

Är du som arbetsgivare redo för förändringarna? Vilken betydelse får kompetensutveckling och/eller omskolning för framtiden? Webinaret sändes den 20 oktober.

pause_circle_outlined Kompetensutveckling i förändring