Se gratis webinar:

Höstens nyheter inom HR och lön

Det är fortfarande aktuellt med korttidsarbete och inom sjukfrånvaroområdet har exempelvis de tillfälliga reglerna om ersättning för karensavdrag, slopat läkarintyg samt kompensation för sjuklönekostnader förlängts. Men det har även skett helt andra förändringar, som t ex inom utstationering.

Under det här webinaret går vi igenom de nyheter som du behöver känna till inför hösten; vilka förändringar är aktuella och hur påverkar det arbetsgivare i praktiken?

pause_circle_outlined Gratis webinar: Höstens nyheter inom HR och lön