Webinar

Luta dig tillbaka ett tag och låt oss stå för kompetensutvecklingen. Våra webinar är korta och informativa – perfekta för en intensiv arbetsvardag.

Webinar: Medarbetares förmåner under corona

Under pandemin ser skattereglerna lite annorlunda ut när det kommer till medarbetares förmåner. Webinaret sändes den 26 maj.
Se webinar

Efter Stora Lönedagen 2021

Vi följer upp kurs-turnén Stora Lönedagen 2021 - vad har hänt sen sist? Webinaret sändes den 12 april.
Se webinar

Semester 2021 – viktigt att tänka på

Många uppfattar reglerna kring semester som svåra och otydliga. Det är dock viktigt att det blir rätt, både för de anställda och arbetsgivaren. Webinaret sändes den 18 mars.
Se webinar

Nyheter inom skatt och moms 2021

2021 präglas av flera nyheter när det kommer till skatt och moms, bland annat sänkt inkomstskatt, lägre arbetsgivaravgifter och Brexit. Webinaret sändes den 8 februari.
Se webinar

Utländsk personal - AGI och kontrolluppgifter

Hanterar du utländsk personal i ditt arbete? Även för inkomståret 2020 föreligga en skyldighet att lämna kontrolluppgifter kopplade till inkomstslaget tjänst. Webinaret sändes den 19 november.
Se webinar

Kompetensutveckling i förändring

Arbetsmarknaden förändras i takt med digitalisering, automatisering och global konkurrens. Är du som arbetsgivare redo för förändringarna? Webinaret sändes den 20 oktober.
Se webinar

Höstbudgeten ur ett skatteperspektiv

Den 21 september presenterade regeringen höstbudgeten inför 2021.I coronapandemins spår handlar mycket av budgeten om fortsatta krisåtgärder. Stora satsningar på välfärden är också på tapeten, men hur ser det ut på skatteområdet?
Se webinar

Höstens nyheter inom HR och lön

Det är fortfarande aktuellt med korttidsarbete och inom sjukfrånvaroområdet har exempelvis de tillfälliga reglerna om ersättning för karensavdrag, slopat läkarintyg samt kompensation för sjuklönekostnader förlängts.
Se webinar

Korttidsarbete — så funkar det

Sedan korttidsarbete infördes har intresset varit enormt stort och många företag har sökt stödet. Syftet är företag som drabbats av ekonomiska svårigheter ska kunna behålla sina anställda.
Se webinar

Skattefria förmåner

Skattefria förmåner är förstås mycket uppskattade av de anställda. Men för att förmånerna ska vara skattefria krävs ibland att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är viktigt att göra rätt, annars kan effekten av förmånerna bli den motsatta.
Se webinar

Goda råd till dig som ska genomföra medarbetarsamtal

Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare.
Se webinar