Webinar

Luta dig tillbaka ett tag och låt oss stå för kompetensutvecklingen. Våra webinar är korta och informativa – perfekta för en intensiv arbetsvardag.

Kompetensutveckling i förändring

Arbetsmarknaden förändras i takt med digitalisering, automatisering och global konkurrens. Webinaret sändes den 21 september. Är du som arbetsgivare redo för förändringarna? Webinaret sändes den 20 oktober.
Se webinar

Höstbudgeten ur ett skatteperspektiv

Den 21 september presenterade regeringen höstbudgeten inför 2021.I coronapandemins spår handlar mycket av budgeten om fortsatta krisåtgärder. Stora satsningar på välfärden är också på tapeten, men hur ser det ut på skatteområdet?
Se webinar

Höstens nyheter inom HR och lön

Det är fortfarande aktuellt med korttidsarbete och inom sjukfrånvaroområdet har exempelvis de tillfälliga reglerna om ersättning för karensavdrag, slopat läkarintyg samt kompensation för sjuklönekostnader förlängts.
Se webinar

Korttidsarbete — så funkar det

Sedan korttidsarbete infördes har intresset varit enormt stort och många företag har sökt stödet. Syftet är företag som drabbats av ekonomiska svårigheter ska kunna behålla sina anställda.
Se webinar

Skattefria förmåner

Skattefria förmåner är förstås mycket uppskattade av de anställda. Men för att förmånerna ska vara skattefria krävs ibland att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är viktigt att göra rätt, annars kan effekten av förmånerna bli den motsatta.
Se webinar

Goda råd till dig som ska genomföra medarbetarsamtal

Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare.
Se webinar